ŚWIADCZYMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ I PEDAGOGICZNĄ.

Pomagamy ludziom w rozwiązywaniu problemów, które mają bezpośredni wpływ na ich zdrowie psychiczne. Zorganizowaną pomoc świadczymy na terenie Raciborza przy ul. Karola Miarki 7/1, w ramach CENTRUM POMOCY I TERAPII - PERSONA.

Nasze usługi są nieodpłatne. Możesz wesprzeć naszą statutową działalność darowizną lub odpisem 1% podatku dochodowego.W 2016 roku Stowarzyszenie PERSONA zaprasza do udziału w realizacji projektów:
    więcej projektów  >>              

1. "Godne życie - Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi"

Skierowany jest do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zamieszkałych na terenie miasta Racibórz. Proponujemy codziennie ciekawe zajęcia aktywizująco – motywujące, w tym m.in. terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowe, klubowe i świetlicowe. Szczegółowe informacje o udziale w projektach można uzyskać pod nr tel. 695 933 584.  Projekt współfinansowany przez Miasto Racibórz.

2. "Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

kontynuacja.

Projekt jest współfinansowany przez Powiat Raciborski.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.
W ramach projektu oferujemy w szczególności:
  1. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
  2. Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.
  3. Wsparcie emocjonalne, terapeutyczne i informacyjne.

3. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RACIBORZU  

Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne. Zapraszamy!


© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.