ŚWIADCZYMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ I PEDAGOGICZNĄ.

Pomagamy ludziom w rozwiązywaniu problemów, które mają bezpośredni wpływ na ich zdrowie psychiczne. Zorganizowaną pomoc świadczymy na terenie Raciborza przy ul. Karola Miarki 7/1, w ramach CENTRUM POMOCY I TERAPII - PERSONA.

 

Nasze usługi są nieodpłatne. Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej statutowej działalności darowizną lub odpisem 1% podatku dochodowego. Dziękujemy.


W 2019 roku Stowarzyszenie PERSONA zaprasza do uczestnictwa w projektach:

1. "Klub Seniora" ul. Staszica 17, prowadzony przez Stowarzyszenie PERSONA

Klub Seniora jest czynny 3 razy w tygodniu tj. w poniedziałki ( 15.00-17.00), środy (12.00-14.00) i czwartki ( 12.00-14.00) Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Racibórz. Projekt zawiera ofertę aktywizującą dla Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Racibórz.
Głównym jego celem jest pobudzenie aktywności życiowej osób starszych, realizacja pasji i zainteresowań, poprawa poziomu życia osób starszych poprzez edukację oraz wyzwalanie aktywności społecznej i motywacji do uczenia się i działania. Obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne , aktywizacyjne, kulturalne i rekreacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Promuje ideę „uczenia się przez całe życie dla zachowania aktywności”, akcentuje aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu poprzez edukację, aktywność fizyczną i umysłową, kontakty interpersonalne, rozwijanie pasji i zainteresowań. Działania projektu uwzględniają specyficzne potrzeby i problemy osób starszych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie im oferty zajęć , tak aby mogli nie tylko godnie i satysfakcjonująco żyć, ale również uczyć się i rozwijać w celu pełnienia różnych ról życiowych i społecznych.

2."Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi". [projekt na lata 2019-2021].

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Racibórz, cierpiących na trwałe lub przejściowe zaburzenia psychiczne. Proponujemy codziennie ciekawe zajęcia aktywizująco – motywujące, w tym m.in. terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowe, klubowe i świetlicowe. Dla UCZESNIKÓW bezcenne jest spotkanie sie w grupie wsparcia. Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Racibórz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.695 933 584.

3. "Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

Kontynuacja. Projekt jest współfinansowany przez Powiat Raciborski.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.
W ramach projektu oferujemy w szczególności:
  1. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
  2. Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
  3. Wsparcie psychologiczne i informacyjne.

4. " Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" - współfinansowanie Europejski Fundusz Społeczny.

Działania projektu adresowane są do mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych. W ramach projektu zapewniamy m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, kursy i szkolenia zawodowe, atrakcyjne formy spędzania czasu, warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Zapisy telefoniczne: 695933584 Zobacz więcej informacji na temat KIS ....

Szczegółowe informacje nt. projektów można uzyskać pod nr tel.695 933 584 . Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne. Zapraszamy.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.