USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dz.U. z 2011 nr 231 poz. 1375. (...)

Art. 2. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.


Zadanie jest dofinansowane ze środków Miasta Racibórz i dotacji Samorządu Województwa Śląskiego.


Ośrodek Wsparcia i Terapii Zabubrzeń Psychicznych (OWTZP) jest czynny
w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Można przyjść osobiście w godzinach terapii. Nie wymagamy skierowania.

WIĘCEJ [  kontakt - dyżury ] [ zobacz na mapie ]

ROZKŁAD ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH

poniedziałek 14.oo-16.oo zajęcia sportowe
wtorek 14.30-16.30 terapia muzyczna
środa 13.30-15.30 terapia plastyczna
czwartek 14.00-16.00 terapia zajęciowa
piątek 14.00-16.00 zajęcia świetlicowe

CZY MOŻNA POMÓC ?

Jest to pytanie czysto retoryczne!
Nasze przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychicznie, głównie z kręgu schizofrenii, potwierdza obowiązujący w psychiatrii kierunek leczenia, w którym rehabilitacja środowiskowa ma szczególne miejsce. Po prostu nie można jej pominąć ani zastąpić.
     W naszym Ośrodku uczymy skutecznie radzić sobie z chorobą na tyle, by normalnie funkcjonować w swoich rolach rodzinnych i zawodowych.

STOSUJEMY SPRAWDZONE FORMY TERAPEUTYCZNE.

M.in.:
Terapię zajęciową i arteterapię. Trening umiejętności społecznych. Psychoedukację. Muzykoterapię. Terapię grupową. Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. Edukację lekową. Terapię i wsparcie indywidualne. Turystykę i rekreację. Pomagamy przetrwać kryzys. Wspieramy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Dajemy poczucie bezpieczeństwa i budujemy lokalną sieć oparcia społecznego. Jesteśmy rzecznikami ich interesów.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.