FORMY POMOCY:

 • Doradztwo i pomoc prawna związana z kryzysem.
 • Psychologiczne wsparcie i terapia w postaci:
 • - Terapia indywidualna zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych.
  - Terapia małżeńska i rodzinna.
  - Terapia sprawców przemocy i ofiar.
  - Mediacja.
  - Diagnoza i terapia zaburzonych zachowań.
  - Diagnoza i terapia moczenia, dzieci z zespołem ADHD oraz edukacja rodziny i konsultacje doradcze dla nauczycieli.
  - Niezbędne działania interdyscyplinarne, które są pomocne w przezwyciężeniu kryzysu.

  KONTAKT:  722 304 453/603 300 904

  [ kontakt - dyżury ] [ zobacz na mapie ]

  Adresaci naszej pomocy w OIK:

  Rodzina i dziecko!
  Rodzina pełna i niepełna w każdym wymiarze - w sytuacjach kryzysu, przemocy, uzależnień, trudności wychowawczych i dydaktycznych, w sytuacji braku pracy, trudności finansowych, bez świadczeń alimentacyjnych.
  rodzina
  Dzieci i młodzież! - z problemami szkolnymi i wychowawczymi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z podejrzeniem lub zdiagnozowanym zespołem ADHD oraz zachowaniem opozycyjno-buntowniczym. mlodziez
  Małżeństwa i związki partnerskie! - przeżywające kryzys i zagrożone rozpadem. kryzys
  Osoby! - potrzebujące pomocy w sytuacji dotyczącej przemocy, alimentacji lub kryzysu o różnym pochodzeniu i nasileniu:
  - psychiatrycznym,
  - psychospołecznym, zwłaszcza po urazowych wydarzeniach losowych,
  - sytuacyjnym - z powodu żałoby, utraty, itd.
  drzewo-kryzys

  Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.