Powołanie Stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego i konsekwencji związanych z powodzią 1997 roku.
Jest także podjęciem wyzwań i zagrożeń związanych z transformacją ustrojową.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=87325
www.kafos.org.pl


Stowarzyszenie powołaliśmy we wrześniu 2000 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2005 roku. Działamy w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. Zasięg statutowej działalności obejmuje cały kraj. Siedzibą Stowarzyszenia jest piastowskie miasto Racibórz, a głównym terenem działalności Ziemia Raciborska Śląska.
    Założycielami i członkami są  m.in.: lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy społecznej, rodzice dzieci dotkniętych chorobą psychiczną.

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO REALIZUJEMY W TRZECH OBSZARACH:

  • Na polu wczesnej profilaktyki, poprzez edukację zdrowotną.
  • W sytuacjach aktualnych zagrożeń, zaburzeń i kryzysów psychicznych, poprzez różne formy pomocy i wsparcia psychologicznego oraz prawnego, czyli profilaktykę bieżącą.
  • Wreszcie poprzez psychospołeczną rehabilitację i pomoc po przebytej chorobie, czyli profilaktykę następczą.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.


STOWARZYSZENIE PERSONA JEST CZŁONKIEM - ŚLĄSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  "KAFOS"