CAŁODOBOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jest prowadzony przez Stowarzyszenie PERSONA od 2007 roku, na podstawie porozumień ze Starostą powiatu raciborskiego.

Stałe dyżury w OIK
poniedziałek - piątek
od 16.00-19.00

tel: (32) 414 96 90


Poza stałymi dyżurami kontakt:
722 304 453 (całodobowy - interwencyjny)
lub
603 300 904 | 695 933 584
e-mail: oik.persona@gmail.com

CAŁODOBOWY TELEFON INTERWENCYJNY: 722 304 453


WIĘCEJ [ >>> kontakt - dyżury ] [ >>> mapa ]

INFORMATOR

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

WZORY WNIOSKÓW I PISM PROCESOWYCH [rozdz. VI, str. 67]


Psychologiczna interwencja kryzysowa skierowana jest do osób dotkniętych kryzysem psychologicznym o różnym podłożu i nasileniu.

CELEM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ JEST:

Zdiagnozowanie problemu i jego rozwiązanie. Odreagowanie negatywnych emocji - debriefing i fizyczne zabezpieczenie osoby w sytuacji traumy. Złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, redukcja symptomów kryzysu, przywrócenie równowagi psychicznej i sprawności funkcjonowania. Zapobieżenie dezorganizacji życia i przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny. Ocalenie życia w przypadku prób i tendencji samobójczych i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego.

MOŻNA SKORZYSTAĆ

M.in. :
Pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej.
Terapii krótkoterminowej, związanej z przeżywanym kryzysem.
Noclegu dla ofiar przemocy powiatu raciborskiego. Więcej...

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.