ZDROWIE [PSYCHOFIZYCZNE] TO WSZECHSTRONNY I OPTYMALNY ROZWÓJ (....)

"Szukamy ogniwa pośredniego pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem prawdziwie ludzkim. Tym ogniwem jesteśmy my - homo sapiens, którzy nie jesteśmy już zwierzęciem, ani jeszcze człowiekiem prawdziwie ludzkim. "
("Tak zwane zło" - Konrad Lorenz-laureat Nagrody Nobla)

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.