OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJRealizacja w latach 2024 - 2028.
Wspófinansowanie przez Powiat Raciborski.

Jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 19.00.
Całodobowy telefon interwencyjny: 722-304-453.

Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.

W ramach projektu oferujemy w szczególności:
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
Wsparcie psychologiczne i informacyjne.

KONTAKT

32 414 96 90 - stacjonarny telefon do OIK w godzinach dyżuru
722 304 453 - całodobowy telefon interwencyjny
Pomoc prawna: wtorek 16.00 - 19.00