RODZAJE POMOCY:

Doradztwo i pomoc prawna (nie dotyczy działalności gospodarczej).
Diagnoza zaburzeń - ujęcie holistyczne.
Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych (dzieci, młodzieży dorosłych).
Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.
Terapia małżeńska i rodzinna.
Terapia sprawców przemocy i ofiar.
Mediacja.
Diagnoza problemów wychowawczych i pomoc.
Terapia moczenia o podłożu emocjonalnym.
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem ADHD oraz  edukacja rodziny i konsultacje doradcze dla nauczycieli.

Zadanie "Ośrodek wspierania rodziny" jest dofinansowane ze środków Miasta Racibórz i Województwa Śląskiego.


KONTAKT: 603 300 904 / 722 304 453

WIĘCEJ [  kontakt - dyżury ] [ zobacz na mapie ]

ADRESATAMI POMOCY SĄ:

Rodzina i dziecko!
Rodzina pełna i niepełna w każdym wymiarze - w sytuacjach kryzysu, przemocy, uzależnień, trudności wychowawczych i dydaktycznych, w sytuacji braku pracy, trudności finansowych, bez świadczeń alimentacyjnych.
rodzina
Dzieci i młodzież! z problemami szkolnymi i wychowawczymi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z podejrzeniem lub zdiagnozowanym zespołem ADHD oraz zachowaniem opozycyjno-buntowniczym. mlodziez
Małżeństwa! przeżywające kryzys i zagrożone rozpadem. kryzys
Osoby! potrzebujące doraźnej pomocy psychologicznej, prawnej lub innej [w ramach naszych usług], w sytuacji dotyczącej przemocy, alimentacji, kryzysu itd. drzewo-kryzys

Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.