praktyczne warsztaty i zajęcia rozwijająco – inspirujące
stawiamy na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych!
pomożemy zwiększyć Ci Twoje kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne
cykl seminariów i zajęć poświęconych problemom osób niepełnosprawnych


Procedura kwalifikacji uczestników.

 1. Do udziału w projekcie „Znamy, korzystamy, działamy - jesteśmy aktywni mimo niepełnosprawności” zakwalifikowanych zostanie 50 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym - 35 kobiet
 2. Analiza i preselekcja złożonej przez kandydatów dokumentacji prowadzona będzie pod kątem spełniania kryteriów formalnych. W szczególności kandydaci powinni:
 • Zamieszkiwać na terenie powiatu raciborskiego,
 • Być osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
 • Być osobą w wieku powyżej 18 lat,
 1. Dokumentacja obowiązująca kandydatów wyrażających gotowość do udziału  w projekcie:
 • formularz zgłoszeniowy, który będzie dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów formalnych do uczestnictwa w projekcie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ankieta potwierdzająca motywację do udziału w projekcie oraz aktywizacji społecznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
 • deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 • oświadczenie o zwrocie kosztów przejazdu na zajęcia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
 1. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, następnie z umiarkowanym, a ostatecznie osoby posiadające  stopień lekki. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostały przyjęte do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego


strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | projekt AMN | oferta | rekrutacja | kontakt

 
strona współfinansowana ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
   w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  


created by ms | © copyright 2017 by Persona Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation