praktyczne warsztaty i zajęcia rozwijająco – inspirujące
stawiamy na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych!
pomożemy zwiększyć Ci Twoje kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne
cykl seminariów i zajęć poświęconych problemom osób niepełnosprawnych
 • o projekcie


 •       Postanowienia ogólne.

  1. Procedura rekrutacji i uczestnictwa do projektu „Znamy, korzystamy, działamy - jesteśmy aktywni mimo niepełnosprawności” zapewnia równe szanse wszystkim osobom, spełniających wymagania formalne  i merytoryczne.
  2. Za przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej odpowiedzialni jest Specjalista ds. rekrutacji  i promocji.
  3. Informacje o naborze do projektu zamieszczone zostaną:
   - na stronie www Stowarzyszenia PERSONA
   - w Raciborzuw Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu raciborskiego, w instytucjach wspierających osoby niepełnosprawne z terenu powiatu raciborskiego.
  1. Dodatkowe informacje o projekcie, odpowiedzi na zapytania będą udzielane przez Specjalistę ds. Rekrutacji i Promocji drogą mailową lub telefoniczną.
  2. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane przez Specjalistę ds. Rekrutacji i Promocji w Stowarzyszeniu PERSONA.

       Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zapytania, wnioski oraz odwołania od decyzji dotyczące procedury kwalifikacyjnej kandydaci mogą składać u Specjalisty ds. rekrutacji i promocji.
  Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną dołączone do dokumentacji projektowej, przechowywanej w siedzibie Stowarzyszenia. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane zostają zniszczone po 30 dniach od zakończenia rekrutacji do danej grupy.

  Lider projektu:
  Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego


  strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

  strona główna PERSONA | projekt AMN | oferta | rekrutacja | kontakt

   
  strona współfinansowana ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
     w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  


  created by ms | © copyright 2017 by Persona Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation