praktyczne warsztaty i zajęcia rozwijająco – inspirujące
stawiamy na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych!
pomożemy zwiększyć Ci Twoje kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne
cykl seminariów i zajęć poświęconych problemom osób niepełnosprawnych
 • oferta


 • Cele i działania prowadzone w ramach projektu

  1. Celem udziału w projekcie jest zwiększenie aktywności obywatelskiej u osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego.
  2. Udział w zajęciach w ramach projektu jest bezpłatny
  3. Przystąpienie do projektu jest dobrowolne, a każdy uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa proponowanych zajęciach
  4. W projekcie zaplanowana jest realizacja następujących działań:

  a) Akademia obywatelska osób niepełnosprawnych, w ramach której realizowane będą:

  - warsztaty kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych,
  - warsztaty z edukacji obywatelskiej,
  - wolontariat osób niepełnosprawnych,

  b) warsztaty komputerowe „Nie taki komputer straszny”.
  c) indywidualne wsparcie psychologiczne.
  d) indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie.

  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

  - współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu,
  - przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;
  - poufności i ochrony danych osobowych Uczestników.

  1. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach w przypadku:
  - stwierdzenia przez Koordynatora, że nastąpiło rażące naruszenie    postanowień Regulaminu;
  - opuszczania znaczącej ilości zajęć przez Uczestnika

  Lider projektu:
  Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego


  strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

  strona główna PERSONA | projekt AMN | oferta | rekrutacja | kontakt

   
  strona współfinansowana ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
     w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  


  created by ms | © copyright 2017 by Persona Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation